معرفی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از ۱۴ سال تجربه در جذب و هدایت نخبگان و استعدادهای درخشان این مرز و بوم، با دارا بودن بیش از ۵۳۰۰۰ عضو ۱۵۰۰۰) عضو فعال و بیش از ۷۴۰ عضو استعداد درخشان)، ۳۴ مقام در مسابقات جهانی روبوکاپ، ۶۳ مقام در مسابقات بین المللی آزاد ایران، بیش از ۶۴۰۰ مقاله علمی شامل: بیش از ۱۲۱۳ مقاله ISI ، ISC و بیش از ۷۹۵ مقاله علمی – پژوهشی و بیش از ۴۳۹۰ مقاله به صورت سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی ۸۰۸) مقاله در همایشهای خارجی و ۳۵۸۴ مقاله در همایشهای بین المللی در داخل کشور (، بیش از ۷۱۰ جلد کتاب علمی، بیش از ۲۶۱۰ اختراع ثبت شده ملی و بین المللی، ۱۵۰۰ طرح پژوهشی دانشگاهی و برون دانشگاهی شامل ۸۷۳: طرح خاتمه یافته، ۱۰۵۷ طرح در حال بررسی و ۶۲۲ طرح در حال اجرا، برگزاری بیش از ۷۸ جشنواره و همایش علمی پژوهشی ملی و بین المللی، امکانات آموزشی و پژوهشی پیشرفته در خاور میانه، اجرای بیش از ۹۰۰ کارگاه آموزشی علمی تخصصی در سال، بیش از ۴۰۰ سمینار علمی تخصصی در سال، بیش از ۱۵۰ مسابقه علمی پژوهشی در سال، برگزاری بیش از ۹۰ نمایشگاه علمی تخصصی در سال از دستاوردهای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزاری بیش از ۲۱۰ برنامه فرهنگی ملی در سال که در خاورمیانه نمونه است به امر جذب، بالندگی و هدایت نخبگان در کل کشور مشغول است.

 

اهداف کلان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مؤسسه ای است غیرانتفاعی که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت و اعتلای سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان و جوانان با استعداد کشور، از طریق تشکل بخشیدن به آنها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکیل گردیده و زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کند. مرکز باشگاه در تهران بوده و در صورت تصویب هیأت امنا شعب آن (باشگاه واحد (می تواند در تمامی شهرهای کشور با همکاری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل گردد.

 

از این رو اهداف کلانِ باشگاه را می توان به شرح زیر بیان داشت:

۱- بروز و ظهور خلاقیت های اعضای باشگاه در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی.

۲- ارتقای سطح کیفی اعضای باشگاه در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی.

۳- ایجاد و تقویت روحیه انجام کار گروهی در بین اعضای باشگاه و ساماندهی آنان در فعالیت های گروهی.

۴- هدایت و تقویت استعدادهای اعضای باشگاه برای تأمین نیازهای علمی پژوهشی کشور.