روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی

قابل توجه اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

به اطلاع می رساند  نحوه آدرس دهی صحیح در مقالات (چاپ در مجلات و در همایش ها) و در کتب (تالیف و ترجمه) بصورت فارسی و انگلیسی به صورت زیر می باشد:

  • در مقالات فارسی:

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد اسلامشهر،  دانشگاه آزاد اسلامی،  اسلامشهر، ایران

  • در مقالات انگلیسی:

Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

لازم است توجه فرمایید که کلمات مرتبه علمی ، دپارتمان، دانشکده، گروه، پژوهشکده و .... نباید در آدرس قید گردد. چنانچه آدرس بصورت صحیح درج نگردد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از احتساب تشویقی و امتیاز پژوهشی برای متقاضی، معذور است.

 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان